Partneři

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Prodejci

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
L-420 XXL Tisk Email

ImageCelokovový dvoumotorový turbovrtulový letoun pro dopravu 2000 kg nákladu nebo 3 kontejnerů MD3, vycházející z L-410. Úprava by se týkala pouze zvýšení trupu a instalace větších dveří, alternativně se zadní rampou. Jeho studie vznikla na základě zájmu firmy FEDEX a jeho odmítnutí vedením podniku LET. Cestovní rychlost 320-360 km/hod.

Speciální nákladní verse L-420 pro dopravu kontejnerů LD-3

Během jednnání LETu se zástupci firmy Fairchild jsme diskutovali s dopravcem FEDEX o možnosti úpravy letounu L410 pro transport kontejnerů LD-3 . Tehdejší management LETu tehdy sdělil - že je to nemožné.

Ale oddělení projekce mělo poněkud odlišné stanovisko :

JE TO MOŽNÉ - a dokonce jen relativně jednoduchou rekonstrukcí horní částí trupu vyšší o 95 mm - a úpravou větších nákladních dveří pro nakládání LD-3 kontejnerů.

L-420 XXL může být vyvinut ve dvou alternativách: jednodušší L-420 XXL s bočním nakládáním kontejnerů a náročnější L-420 XXL R se zadním nakládáním , který by ovšem vyžadoval zcela novou zadní část trupu.

Obě varianty uvažovaly se stejnou úpravou horní části trupu v místě nákladního prostoru – čili 95 mm vyššími přepážkami s širší horní částí a doplněním podlahy se standardní válečkovou dráhou pro snadné nakládání kontejnerů.

Image

TECHNICKÝ POPIS:

XXL verse používá širší nákladní dveře na levé straně trupu, optimalizované pro nakládání kontejnerů LD-3.

XXL R verse má zcela novou zadní část trupu s dvoudílnými zadními dveřmi zavěšenými po stranách a tevíratelných na obě strany. To ovšem vyžaduje zcela rekonstruovat zadní nosník ocasních ploch se zvětšeným ocasem pro předpokládanou potřebu zvětšení stranové stability. Tato varianta má zároveň prodlouženou přední část trupu pro zlepšení rozsahu centráží - klasický problém L410, který by prodloužením ocasu překročil únosnou mez.

Pro obě verze je předběžná hmotnost nákladu 2100 kg, 4630 lb.

Pro náklad 3000 až 3500 kg, ideální pro 3 LD-3 kontejnery, by letoun potřeboval větší rekonstrukci, hlavně co se týče zesílení primární konstrukce (nosníky křídla atd.) a výkonnějších pohonných jednotek.

L-420 XXL

"Extra large" verze letounu L 420 E rekonstruovaná pro transport LD-3 kontejnerů i volně loženého nákladu.

Image
Šedá ... LD3 kontejnery
Žlutá ... rekonstruované části

Z hlediska standardních letounů L410 bude taky potřeba dodělat levé pilotní dveře - součást posledního projektu úpravy L410-LN. Dodnes pokud si pilot zaskládá nákladní prostor, musí se levý pilot dostávat na své sedadlo přes pult ovládání motoru. Takže to oficiálně nejde - a dopravovat náklad ve speciálním "kastlíku" který vám zmenší využitelný objem kabiny na polovinu .... je potřeba kterou se mi nikdy žádnému zákazníkovi nepodařilo vysvětlit. Snad to vymyslel Jára Da Cimrman - ale tak už to za bratrstva kočičí pracky bylo - tak se rekonstruovalo odmrazování skel lihem prostě proto že se na Sibiři líh často "odpařil" před startem. Posádky byly sice vyhřáty zevnitř, ale viděly .... .

L-420 XXL je verzí s delším nosem a rekonstruovanou horní částí zadní části trupu s velkými nákladními bočními dveřmi. Rekonstrukce zadní části trupu by používala podobné řešení i aerodynamický tvar , jen s horní částí o 95 mm vyšší a rozpouštějící širší horní část nákladního prostoru. Tato verze je jednodušší a levnější z hlediska vývojových nákladů a času.

L-420 XXL R

Speciální verze L 420 , rekonstruovaná pro transport tří kontejnerů LD-3 se zadními dveřmi , dělenými v rovině symetrie a "osovým" nakládáním kontejnerů.

Image
Šedá ... tři kontejnery LD-3
Žlutá ... rekonstruované části

L-420 XXL R je jeho subverzí, která respektovala původní požadavek dopravce Fedex – dvoudílné nakládací dveře pro "osový" styl nakládky kontejnerů LD-3 .

Tato varianta by byla mnohem dražší a vyžadovala mnohem více zkoušek a letových měření , které by případně mohly přinést i další požadavky na změny z hlediska zachování dostatečných stabilit a letových výkonů . Ale z hlediska zákazníků - nabízí lepší provozní vlastnosti , což by mohlo být rozhodující pro konkrétního provozovatele.

Image

Pro alternativní přestavby starších letounů L-410 z olétaných ruských zásob bylo občas používáno označení L-410XXL, nebo L-410XXL R.

© Ing. Jaroslav Dostál, Vedoucí Projekce LET Kunovice 1999